Menu
je bent hier

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse overheid 30% voor kleine of 20% voor middelgrote ondernemingen geeft aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, en is bestemd voor kleine of middelgrote ondernemingen (ook vrije beroepen en eenmanszaken) met een vestiging in het Vlaamse Gewest, een aanvaardbare activiteit en een aanvaardbare juridische vorm. Vzw’s komen niet in aanmerking.

Meer info vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden voor de categorieën BE, C, CE, D en DE.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?

Aangezien de subsidie enkel via internet aangevraagd kan worden en alle communicatie via mail gebeurt, dien je te beschikken over een computer en een geldend e-mailadres.

Tip: indien je niet goed met de computer overweg kan of je niet beschikt over boekhoudkundige gegevens zoals de startdatum van je onderneming, de omzet van het afgelopen jaar… dan laat je het best deze aanvraag uitvoeren door je boekhouder.

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding zijn ingediend.  Je kan je aanvraag reeds indienen vóór de ontvangst van de factuur.

Procedure

Stap 1: aanvraag van toegang tot de website

Enkel de persoon die gemachtigd is door de onderneming om een subsidieaanvraag in te dienen, kan toegang krijgen tot de website www.kmo-portefeuille.be. Dit kan bijvoorbeeld ook jouw boekhouder zijn.

Aanmelden
Aanmelden doe je met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer.  Info: http://eid.belgium.be/nl/
Je kan je ook aanmelden via een app op je GSM, itsme of een federaal token.

Stap 2: uw bedrijf registreren

Eenmaal je toegang hebt tot www.kmo-portefeuille.be (via de eID of het federaal token) moet je je bedrijf koppelen aan je identiteit.

Stap 3: een subsidie aanvragen

  1. Ga naar www.kmo-portefeuille.be en klik op “Login kmo-portefeuille”
  2. Klik op “elektronisch identiteitskaart” of  een andere manier waarmee je je wenst aan te melden
  3. Klik op “aanmelden als onderneming”
  4. Registratie onderneming: vul de ontbrekende gegevens in en klik op “bewaar”
  5. Bevestig de grootte van uw onderneming en klik op “bevestig”
  6. Klik op “Thema’s” > “kmo-portefeuille” > “portefeuille-status” > “ga verder” > “klik hier voor een nieuw project”:

Je moet zelf je aandeel van de opleiding storten aan Sodexo binnen de 30 kalenderdagen. Je ontvangt hiervoor een mail met de betalingsgegevens.

Stap 4: betalingen

Van zodra je de factuur ontvangt van Rijschool Eureka moet je via www.kmo-portefeuille.be (projecten in portefeuille) de opdracht geven om het projectbedrag toe te wijzen naar Rijschool Eureka. Hiervoor open je de elektronische portefeuille zoals je de subsidies aangevraagd hebt. Je klikt op het project waarvoor de subsidie aangevraagd werd en klikt dan door op “betalen”. Het resterende bedrag (het totaal van de factuur verminderd met het toegewezen bedrag via de elektronische portefeuille) schrijf je over op de rekening van Rijschool Eureka via een klassieke overschrijving.